Psychoterapia jest dla mnie procesem stopniowego uwalnia drzemiącego w nas potencjału, poprzez zwiększanie samoświadomości.
W swojej pracy szczególną uwagę przywiązuję do zbudowania bezpiecznej i pełnej zaufania relacji z drugim człowiekiem, która z kolei pozwala na zaistnienie przestrzeni w której
można otworzyć się i podzielić swoim cierpieniem z drugim człowiekiem. Być usłyszanym i zobaczonym.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w swoich zmaganiach, zapraszam Cię.
Pomagam osobom:
– wysoko wrażliwym
– z depresją
– osobom w kryzysie
– mających problem w relacjach
– obniżoną samooceną
– zaburzeniach nastroju
– wspieram w rozwoju oraz poszukiwaniu sensu życia

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt w Warszawie.
Szkoła prowadzona jest w oparciu standardy EAGT oraz PTPG- Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

W swojej pracy podlegam regularnej superwizji.

Kontakt z prowadzącym:

504 005 597