Monika kozłowska

terapie

SESJE TRE® (Trauma Releasing Exercises)

Sesje prowadzone w oparciu o metodę TRE®, polegające na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od stresu i traumy. Sekwencja ćwiczeń jest tylko drogą, sposobem na uruchomienie wibracji i nie jest czymś nadzwyczajnym, na czym się skupiamy w tej metodzie. Podobnie też z wibracjami, które nie są celem samym w sobie. Celem jest równowaga i uwolnienie napięcia!  

TRE® znakomicie wspiera inne działania psychoterapeutyczne. Jest dość prosta do opanowania i mogą z niej korzystać osoby w każdym wieku i kondycji fizycznej. Celem stosowania TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w której wszystkie układy (neurologiczny, biochemiczny, anatomiczny) pracują w harmonii. Wyjątkowa skuteczność tej metody polega na tym, że  uwalnianie napięć odbywa się w takim tempie, jakie ciało jest w stanie zintegrować, a w miarę uwalniania wzorców napięciowych polepsza się stan emocjonalny człowieka. Zdrowienie przywracane jest na wszystkich poziomach równocześnie. Wibracje powodują obniżenie napięcia wszystkich tkanek, na nowo uczą dialogu z własnym ciałem, pomagają być tu i teraz. Efektem ich stosowania jest uczucie przyjemnej obecności w ciele.

cena

150 zł

czas trwania

60 minut

SESJE QEC (Quantum Energy Coaching)

QEC to proste i efektywne narzędzie coachingowe, używające techniki stworzonej z połączenia psychoterapii Gestalt i nowatorskiej neuronautyki. Celem jest zmiana ograniczających przekonań na poziomie podświadomym. Pozytywne, afirmatywne przekonania są instalowane w podświadomości, używając stanu optymalnych fal mózgowych, który jest podatny na uczenie się. Nowe pozytywne przekonania zastępują te stare i ograniczające natychmiastowo i trwale. Można to porównać z instalowaniem nowego oprogramowania na komputerze. Proces jest prosty i nie wymaga wysiłku, niezależnie od tego, jak długo istniał problem.
250 zł/ 90 min

cena

250 zł

czas trwania

90 minut

SESJE SE® (SOMATIC EXPERIENCING)

omatic Experiencing® to niezwykle skuteczna metoda leczenia objawów traumy i przewlekłego stresu,opracowana przez doktora Petera A. Levine’a, na bazie jego ponad 45-letniego doświadczenia w pracy klinicznej i prowadzonych przez niego multidyscyplinarnych badań z zakresu fizjologii stresu, psychologii, etologii, biologii, neuronauki, rdzennych praktyk leczniczych oraz biofizyki medycznej. Somatic Experiencing® (SE) to zorientowany na ciało model terapeutyczny stosowany m.in. w psychoterapii, medycynie, coachingu, nauczaniu i fizjoterapii — do leczenia traumy i innych zaburzeń stresowych.

Podejście SE® wyzwala traumatyczny szok, który jest kluczem do przekształcenia zespołu stresu pourazowego (PTSD), ran emocjonalnych i wczesnorozwojowej traumy przywiązania. Oferuje ramy do oceny, gdzie dana osoba „utknęła” w odpowiedziach na walkę, ucieczkę lub zamrożenie i zapewnia narzędzia kliniczne do rozwiązywania tych utrwalonych stanów fizjologicznych. Trauma może rozpocząć się jako ostry stres wywołany postrzeganym zagrożeniem życia lub jako końcowy produkt skumulowanego stresu. Oba rodzaje stresu mogą poważnie osłabić zdolność danej osoby do funkcjonowania ze sprężystością i łatwością. Trauma może wynikać z wielu różnych stresorów, takich jak: wypadki, inwazyjne procedury medyczne, napaść seksualna lub fizyczna, znęcanie się emocjonalne, zaniedbanie, wojna, klęski żywiołowe, straty, urazy narodzin lub korozyjnych stresorów związanych z ciągłym strachem i konfliktem.

Jak to działa: Podejście SE® ułatwia ukończenie samoobronnych reakcji motorycznych i uwolnienie udaremnionej energii przetrwania zawiązanej w ciele, tym samym zajmując się główną przyczyną objawów traumy. Podchodzi się do tego delikatnie prowadząc klientów do rozwoju zwiększenia tolerancji na trudne doznania cielesne i tłumione emocje.

cena

160 zł

czas trwania

70 minut

Kontakt

e-mail: [email protected]
telefon: 693 177 343